RSV Virusu

Bronşit ve zatürreye yol açan RSV virusundan korunma yolları

Altı aydan küçük bebeklerde alt solunum yolu ( bronşit ve zatürre) enfeksiyonlarının % 35- 50'si RSV virusuna bağlı olarak gelişir. RSV enfeksiyonları kış mevsiminde artış gösterir, ülkemizdeki olguların % 92'si Ekim- Nisan ayları arasındaki 7 aylık dönemde tanı alırlar.

RSV virusuna bağlı alt solunum yolu enfeksiyonları bazı risk faktörlerini taşıyan bebeklerde daha ciddi klinik tablo, solunum yetmezliği ve ölüme yol açabilir. Özellikle prematüre doğmuş bebekler, yoğun bakımda çok uzun kalıp kronik akciğer hastalığı geliştirmiş bebekler veya kalp yetmezliği tedavisi gören bebekler bu virusla enfekte olurlarsa hayati tehlike doğabilir. Alt solunum yolu enfeksiyonu sonrası ölen çocukların % 10'unda kalp hastalığı, %5.5 'nda kronik akciğer hastalığı ve % 4.5'nda prematüre doğum öyküsü olduğu saptanmıştır. Bağışıklık sistemi bozuk olan çocuklar ve astım hastaları da RSV açısından riskli gruplardır. Çocuğun yaşı ne kadar küçükse ağır hastalık geçirme riski o kadar fazladır, özellikle 6 aydan küçük bebeklerde RSV enfeksiyonu sonucu hastaneye yatma gereksinimi doğabilir.

RSV enfeksiyonunun tanısı solunum yolu sekresyonlarında RSV antijenine bakılarak konulur. Bu yaygın olarak kullanılan, hızlı sonuç veren ve % 90 oranında doğru sonuç veren bir yöntemdir. Hastalığın bulaşması hasta kişinin solunum sekresyonlarıyla kontamine olmuş yüzeylere dokunmakla veya öksürdüğü havadaki damlacıklar yoluyla olur. Hasta kişiyle kontağın sınırlandırılması, maske kullanımı ve el yıkama yayılımı azaltabilir. Günümüzde RSV virusuna karşı etkin ve güvenilir bir aşı yoktur, ancak bu konuda çalışmalar sürmektedir. RSV virusundan korunmak için yüksek riskli bebeklere pasif immunizasyon yani ayda bir antikor verilmesi ( palivizumab) önerilmektedir. Pasif immunizasyon uygulanması gereken hastalar şunlardır:

1- Gebelik haftası 29 haftadan küçük ve 1 yaşından küçük bebekler
2- Kronik akciğer hastalığı olan ve 2 yaşından küçük bebekler
3- Tedavi gerektiren kalp hastalığı olan 1 yaşından küçük bebekler

Palivizumab uygulaması RSV sezonu denilen Ekim – Mart ayları arasında ayda bir kez yapılmaktadır. Bu uygulamayla ağır hastalık gelişimi ve hastaneye yatışlar azalmaktadır.