Özgeçmiş ve Yayınları

Adı Soyadı            :İpek Akman
Orta Öğretim       :Ted Ankara Koleji /Ankara Fen Lisesi
Tıp Eğitim             :Hacettepe Tıp Fakültesi (İng)
İhtisas                  :Pediatri - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
                               Pediatri Anabilim Dalı -The Pennsylvania State University
                              Childrens' Hospital The Milton Hershey Medical Center
Üst İhtisas          :Neonatoloji Marmara Üni versitesi Tıp Fakültesi-Pediatri ABD, Neonatoloji Bilim Dalı
Doçentlik            :Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Pediatri ABD, Neonatoloji Bilim Dalı
Profesörlük       :Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Pediatri ABD, Neonatoloji Bilim Dalı

Bilimsel Kuruluşlara üyelikler:

The American Academy of Pediatrics
European Society of Intensive Care Medicine
Union of European Perinatal and Neonatal Societies
Türk Pediatri Kurumu
Türk Neonatoloji Derneği
Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı

Yayın danışma kurulu üyeliği: Marmara Medical Journal
Hakemlik: Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi
İdari Görevler: Mezuniyet öncesi eğitim komitesi , Dönem IV koordinatörlüğü

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

İhtisas tezi: Kurşun intoksikasyonunda Mezo 2-3 Dimerkaptosuksinik asid şelasyon tedavisinin etkinliğinin ve yan etkilerinin incelenmesi
Üst İhtisas tezi:Serum neuron specific enolase levels and auditory brain stem responses in hyperbilirubinemic neonates.

ULUSLARARASI YAYINLARI

1- Akman I, Ozek E, Kulekci S, Turkdogan D, Cebeci D, Akdas F.
Auditory neuropathy in hyperbilirubinemia: is there a correlation between serum bilirubin, neuron-specific enolase levels and auditory neuropathy? Int J Audiol. 2004 Oct;43(9):516-22

2- Akman I, Ostrov B, Varma BK, Keenan G.
Pyomyositis: report of three patients and review of the literature. Clin Pediatr (Phila). 1996 Aug;35(8):397-401.

3- Akman IO, Ostrov BE, Neudorf S.
Autoimmune manifestations of the Wiskott-Aldrich syndrome. Semin Arthritis Rheum. 1998 Feb;27(4):218-25.

4- Toker E, Yenice O, Ogut MS, Akman I, Ozek E.
Tear production during the neonatal period. Am J Ophthalmol. 2002 Jun;133(6):746-9.

5- Akman I, Imamoglu S, Demirkol M, Alpay H, Ozek E.
Neonatal onset propionic acidemia without acidosis: a case report. Turk J Pediatr. 2002 Oct-Dec;44(4):339-42.

6- Akman I, Ozek E, Yilmaz Y, Bilgen H.
Cerebral infarcts in full term neonates. Turk J Pediatr. 2003 Apr-Jun;45(2):141-7.

7- Akman I, Ozek E, Bilgen H, Ozdogan T, Cebeci D.
Sweet solutions and pacifiers for pain relief in newborn infants. J Pain. 2002 Jun;3(3):199-202.

8- Biyikli NK, Alpay H, Ozek E, Akman I, Bilgen H.
Neonatal urinary tract infections: analysis of the patients and recurrences. Pediatr Int. 2004 Feb;46(1):21-5.

9- Uyan ZS, Ozek E, Bilgen H, Cebeci D, Akman I.
Effect of foremilk and hindmilk on simple procedural pain in newborns. Pediatr Int. 2005 Jun;47(3):252-7.

10- Akman I, Kuscu K, Ozdemir N, Yurdakul Z, Solakoglu M, Orhan L, Karabekiroglu A, Ozek E.
Mothers' postpartum psychological adjustment and infantile colic. Arch Dis Child. 2006 May;91(5):417-9.

11- Basgul A, Kavak ZN, Kotiloglu E, Akman I, Akalin F, Elcioglu N, Sav A.
Antenatal diagnosis of velocardiofacial syndrome by 3D ultrasonography. J Perinat Med. 2006;34(2):177-8

12- Yurdakul Z, Berrak SG, Bilgen H, Altuncu E, Akman I, Canpolat C, Demiryont M, Ozek E.
Congenital disseminated malignant rhabdoid tumor of the soft tissue. Pediatr Blood Cancer. 2006 Jul 21]

13- Basgul A, Kavak ZN, Akman I, Basgul A, Gokaslan H, Elcioglu N.
Prenatal diagnosis of Wolf-Hirschhorn syndrome (4p-) in association with congenital diaphragmatic hernia, cystic hygroma and IUGR. Clin Exp Obstet Gynecol. 2006;33(2):105-6.

14- Akman I, Arioglu P, Koroglu OA, Sakalli M,Ozek E, Topuzoglu A, Eren S, Bereket A.
Maternal zinc and cord blood zinc, insulin-like growth factor-1, and insulin-like growth factor binding protein-3 levels in small-for-gestational-age newborns. Clin Exp Obstet Gynecol. 2006;33(4):238-40.

15- Altuncu E , Akman İ, Kıyan G, Ersu R, Yurdakul Z, Bilgen H, Özdoğan T, Özek E
Report of 3 cases of chylothorax and treatment modalities. Turk J Pediatr. 2007 Oct-Dec;49(4):418-21.

16- Altuncu E , Akman İ, Yurdakul Z, Bilgen H, Özdoğan T, Solakoğlu M, Selim N, Özek E Bereket A
Quantitative ultrasound and biochemical parameters fort he assessment of osteopenia in preterm infants Fetal Neonatal Medicine 2007; 20 ( 5): 401-405

17- Akman İ , Kuşcu M K, Yurdakul Z, Özdemir N , Solakoğlu M, Orhon L,Karabekiroğlu A, Özek E
Breastfeeding duration and postpartum psychological adjustment:role of maternal attachment styles . J Peadiatr Child Health 2008 : 44(6): 369-73

18- Kuscu MK, Akman I., Karabekiroglu A., Yurdakul Z., Orhan L., Ozdemir N, Akman M ,Ozek E.
Early adverse emotional response to childbirth in Turkey: The impact of maternal attachment styles and family support . J Psychosom Obstet Gynecol 2008 29(1): 33-8

19- Turan S, Bereket A, Angaji M, Köroğlu Ö, Bilgen H, Ünver T, Akman İ, Özek E.
The effect of the mode of delivery on neonatal thyroid function. J Matern Fetal Neonatal Med. 2007 Jun;20(6):473-6.

20-Uyan S., Bilgen H, Topuzoğlu A., Akman I., Özek E.
Comparison of three neonatal pain scales during minor procedures. J Matern Fetal Neonatal Med 2008 : 21 (5) : 305-308

ULUSAL YAYINLAR

Akman İ, Ömeroğlu R, Dindar A.
Pediatrik olgularda myokardit ve dilate kardiyomiyopati birbirinden ayıredilebilir mi? Türk Kardiyol Dern Arş, 1994, 22; 38-42.

Akman İ, Savaşan S, Karaböcüoğlu M, Uğur S, Uzel N.
Purpura fulminanslı iki hastada protein C ve protein S düzeyleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 1995, 38; 89-93

Akman İ, Zülfükar B.
Çocuk yaş grubunda aplastik anemi tedavisi. T Klin Pediatri,1994, 3; 89-94

Akman İ, Ertuğrul T, Dindar A, Cantez T, Tanman B, Ömeroğlu RE, Aydoğan Ü, Ağaoğlu L, Savaşan S.
Histiositosis X tanısı alan bir düşmeyen ateş olgusu. Tıp Fak Mecm, 1994, 57; 81-84

Akman İ, Bilgen H.
Prevention of perinatal group B streptococcal infections. Marmara Medical Journal, 1998, 11 (4); 219-224

Akman İ, Özek E.
Prematüre bebeğin sorunları ve tedavileri Galenos 1999,5: 19-22,

Akman İ, Ayyıldız F.
Prematüre bebeğin taburculuğa hazırlanması. Galenos 1999,5: 23-25

Bilgen H, Akman İ, Özek E, Külekçi S, Örs R, Çarman K, Akdaş F
Auditory brain stem screening for hearing loss in high risk neonates. Turk J Med Sci. 2000 30: 479-482

Bilgen H, Akman İ, Külekçi S, Yüksel Ş, Özek E, Akdaş F.
Yüksek riskli yenidoğanların işitsel beyinsapı davranım odyometrisi ve uyarılmış otoakustik emisyon testi ile taranması . Türk Pediatri Arşivi. 2000, 35: 156-159

Akman İ, İmir G, Dökmeci C, Över U, Özek E, Ceyhan N.
Prevelance of Group B Streptococcal colonization and Intrapartum antibiotic prophylaxis at Marmara University Hospital, Marmara Medical Journal 2001,14 : 79-83

Akman İ, İmir G, Özek E, Ceyhan N.
Perinatal and neonatal mortality rates and causes of death at Marmara University Hospital, Marmara Medical Journal. 2001,14 : 169-172

Akman İ, Cebeci D, Özek E, İmamoğlu S.
Effects of perinatal factors on the duration and cost of hospitalisation for premature infants at a university hospital in Istanbul. Turk J Med Sci. 2002 ,32 : 159- 163.

Akman İ, Arıkan Ç, Bilgen H, Kalaça S, Özek E .
Transcutaneous measurement of bilirubin by icterometer during phototherapy on a bilibed. Turk J Med Sci 2002, 32 : 1-3

Karakoç Aydıner E, Akman İ, Kalaça S, Ünver T, Bilgen H, Özek E.
Rehospitalization rates of infants less than 32 weeks gestation in the first year of life. Marmara Medical journal 2005, 18(2):71-75.

Alpay H, Bıyıklı N, Gökçe İ, Bilgen H, Özek E, Akman İ.
Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetmeliği. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi , 2006,15( 1) : 29- 36.

Karakoc E, Akman İ, Karakurt S, Karadag B,Solakoglu M, Dalgı E, Celıkel T,Bılgen H, Ozek E.
Pre/Postbronchodilator interrupter resistance of former preterm children during preschool age Turkish Repiratory Journal , 2006,7 ( 3) : 113- 117

Kocaman C, Yılmaz Y, Canpolat C, Akman İ. Çocuklarda inme etyolojisinde doğal inhibitör eksikliği : üç olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi. ( baskıda )
Altuncu E, Akman İ, Kotiloglu E, Basgul A, Yurdakul Z, Demir F, Kavak Z, Bas E, Bozkurt N, Bilgen H, Ozek E The relationship of placental histology to pregnancy and neonatal characteristics in preterm infants –J Turkish German Gynecol Assoc 2008: 9(1):1-5

Balanlı Akman I.
Yenidoğanda taburculuk kriterleri ve erken taburculuğa bağlı sorunlar. Sendrom 2007: 37-41

H. Alpay, N. Karaaslan Bıyıklı, İ. Gökçe, H. Bilgen, E. Özek, İ. Akman
Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetersizliği